menu

DISPOZICE

Dispozice hradu je čtyřdílná. Na dvojici předních skalních hřbetů se rozkládalo předhradí (1), na třetím pak vlastní hradní jádro oddělené od předhradí příkopem. Pod ním byl na severozápadní straně situován přihrádek (širší parkán; 2). Ještě níže leželo vysunuté opevnění s baštovitým výstupkem (3). Na přístupové straně k hradu stojí štítová zeď, též s baštami (4), vybudovaná snad jako reakce na obležení v roce 1469. Šestiboké jádro hradu (5) si zachovalo fragmenty dvojice palácových staveb, z nichž západní (6) je výsledkem dvou hlavních stavebních etap.

První stavební etapě z konce 13. či poloviny 14. století náleží obvodová plášťová hradba (7), zřetelná na jižní a západní straně. V jižním úseku hradby byla situována brána (8). Severní část obvodové hradby (9) byla po destrukci nově vyzděna.

V další fázi, snad během 14. století, vyrůstaly u západního úseku hradby dva na sebe kolmé trakty s lomenými valenými klenbami (10). V severovýchodním nároží jádra je situován dvoutraktový objekt přiložený k obvodové hradbě, původně s trojdílným severním traktem (11). V jižním, minimálně trojdílném traktu (12) se nacházelo u přisekané skály i topeniště teplovzdušného vytápění. Na východním skalním bloku jádra (13) patrně stála zděná zástavba (věž).

 1. předhradí
 2. přihrádek
 3. vysunuté opevnění
 4. patrně pozdně gotická štítová zeď s baštami (po 1469?)
 5. jádro hradu
 6. západní palác (stávající obvodová zástavba pochází z druhé stavební fáze – 14. století)
 7. obvodová plášťová hradba
 1. místo vstupní brány do jádra hradu
 2. pozice původní severní hradby (negativ na západní stěně)
 3. palácová křídla druhé stavební fáze západního paláce (14. století)
 4. severní trakt východního paláce
 5. jižní trakt východního paláce snad s topeništěm vytápěcího systému
 6. skalní blok (původně se zástavbou – patrně věží)